Sản phẩm

 • NOFACOL 70WP

 • CÔNG DỤNG: Thuốc trừ bệnh

   

  THÀNH PHẦN:

  - Propineb................70%

  - Phụ gia vừa đủ......100%

   

  QUY CÁCH: 100gr, 300gr, 500gr, 1kg

 • Giá: Liên hệ
 • NOFACOL 70WP

NOFACOL 70WP

 

THÀNH PHẦN

- Propineb................70%

- Phụ gia vừa đủ......100%

 

CÔNG DỤNG: Lem lép, thán thư xoài, đốm vòng cà chua, thán thư thanh long

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Đối tượng Liều lượng Cách dùng
Thân thư xoài, ớt    
Đốm vòng cà chua
Thán thư thanh long

1,5-2kg/ha

Pha 300-400g/phuy 200 lít.

Lượng nước phun 600-800 lít/ha

Phun khi bệnh mới xuất hiện

Lem lép hạt lúa  1,0-1,2kg/ha

Lượng nước phun 320 -400 lít/ha

Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện