Sản phẩm

 • Phân bón Amsterdam - Hà Lan Chuyên dùng RAU NHÚT

 • CÔNG DỤNG: Siêu bung chồi - đẻ nhánh - mập cọng - lóng to dài

   

  THÀNH PHẦN

  - Mg..................50g/kg

  - Phụ gia siêu đặc biệt

   

  QUY CÁCH: 1lít

 • Giá: Liên hệ
 • Phân bón Amsterdam - Hà Lan Chuyên dùng RAU NHÚT

Chuyên dùng RAU NHÚT
 

THÀNH PHẦN

- Mg..................50g/kg

- Phụ gia siêu đặc biệt

 

CÔNG DỤNG

Thúc đẩy sinh trưởng nhanh, bung chồi đẻ nhánh nhiều, mập cộng, dài lóng. Giữ màu xanh mởn, cộng lá non giòn, nặng ký, trắng phau.

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

+ Liều lượng: 100ml/binh 25 lít

+ Cách phun: Phun sau khi trồng 3 - 5 ngày, định kỳ 5 ngày/lần đến thu hoạch lần dầu. Tiếp tục phun sau mỗi lần thu hoạch.