Sản phẩm

TRATRA

CÔNG DỤNG: Chế phẩm diệt côn trùng

 

THÀNH PHẦN:

- Alpha-cypermethrin....2.5%

- Thiamethoxam.............16%

- Wetting agent ..............2%

- Dispersing agent..........2%

 

QUY CÁCH: 45gr

THẦN SÂU 350SC

CÔNG DỤNG: Chế phẩm diệt côn trùng dùng trong gia dụng

 

THÀNH PHẦN:

- Chlorfenapyr.................35%

- Wetting agent.................1%

- Dispersing agent............1%

- Xanthangum................0.1%

 

QUY CÁCH: 220ml

 

GLOSBE 400EC

CÔNG DỤNG: Chế phẩm diệt côn trùng dùng trong gia dụng

 

THÀNH PHẦN:

- Phoxim..................40%

- Wetting agent........2%

- Dispersing agent...2%

 

QUY CÁCH: 480ml

FURORE 10WP

CÔNG DỤNG: Đặc trị cỏ lá rộng

 

THÀNH PHẦN:

- Bensulfuron Methyl......10%

 

QUY CÁCH: 10gr, 100gr

DUBAI MKP THÁI

CÔNG DỤNG: Kích thích ra hoa đồng loạt

 

THÀNH PHẦN:

- P2O5.........52%

- K2O...........34%

 

QUY CÁCH: 1kg

SIÊU BÓNG HẠT

CÔNG DỤNG: Giúp hạt lúa lớn nhanh, vô gạo tới cậy

 

THÀNH PHẦN

- Nitrogen.........46%

- Biuret............1.2%

- Độ ẩm.............1%

 

QUY CÁCH: 100gr

ADEPIX

CÔNG DỤNG: Thuốc trừ bệnh

.

THÀNH PHẦN:

- Cu.....................12%

- Koolin...............100g/kg

- White carbon....50g/kg

 

QUY CÁCH: 100gr

KADATIL 300WP

CÔNG DỤNG: Thuốc trừ bệnh

 

THÀNH PHẦN: Bismerthiazol...300g/kg

 

QUY CÁCH: 50GR

BACTERIUM

CÔNG DỤNG: Thuốc trừ bệnh

 

THÀNH PHẦN

- Zn............15.000 ppm%

 

QUY CÁCH: 500ml

DUBAITHIN 400EC

CÔNG DỤNG: Chế phẩm diệt muỗi trong gia dụng

 

THÀNH PHẦN

- Permethrin......40%

- Phụ gia...........60%

 

QUY CÁCH: 500mL

PROPATOX 360EC

CÔNG DỤNG: Thuốc trừ cỏ hậu nẩy mầm

 

THÀNH PHẦN:

- Propanil..............................360g/l

- Phụ gia đặc biệt vừa đủ.....1 lít

 

QUY CÁCH: 450ml và 1 lít

BAMBOO

CÔNG DỤNG: Cứng cây, lùn lúa, chống đỗ ngã

 

THÀNH PHẦN

- Zn.........15.000ppm

- MEA................2%

 - Phụ gia  đặc biệt vừa đủ

 

QUY CÁCH: 500ml