Sản phẩm

SIÊU NĂNG LƯỢNG

CÔNG DỤNG: Tăng cường trao đổi chất

 

THÀNH PHẦN

Zn............15.000ppm

Phụ gia vừa đủ

 

QUY CÁCH: 25ml

NOMIDA 25WP

CÔNG DỤNG: Đặc trị nhóm chích hút

 

THÀNH PHẦN:
-  "Imidacloprid"=(E)-1-(6-chloro-3-pyridylmethy)-N-nitroimidazaolidin-2 ylideneamine(Imidacloprid) ......250g/kg

-  Phụ gia: white carbon, wetting agent, dispersing agent và phụ gia khác vừa đủ.........................................1 kg

 

QUY CÁCH: 50gr, 100gr

DUBAI 01

CÔNG DỤNG: Phát triển bộ rễ, tăng khả năng đẻ chồi

 

THÀNH PHẦN:

- Axit Amin... 5%

 

QUY CÁCH: 1 LÍT

CHITS 500WG

CÔNG DỤNG: Thuốc trừ rầy nâu

 

THÀNH PHẦN:     

- Pymetrozine............500g/kg

- Special additives ....500g/kg

 

QUY CÁCH: 40gr

CHESSIN 600WP

CÔNG DỤNG: Thuốc trừ rầy

 

THÀNH PHẦN:     

- Pymetrozine................400g/kg

- Dinotefuran.................200g/kg

 

QUY CÁCH: 20gr

SIÊU KALI BO SỮA

CÔNG DỤNG: Cứng cây, chống đỗ ngã, chắc tới cậy, nặng ký,...

 

THÀNH PHẦN 

K2O.........5%

- Bo............30.000ppm

- Phụ gia vừa đủ

 

QUY CÁCH: 500ml

 

SIÊU VÔ GẠO

THÀNH PHẦN: Zn: 15000ppm; Phụ gia đặc hiệu phù hợp với giai đoan lúa tạo hạt.

CÔNG DỤNG: (Chuyên dành cho lúa)
- Khi chín lá đòng vẫn còn xanh. 
- Giúp lúa vô gạo nhanh.
- Chín chắc tới cậy, cân nặng hạt. 
- Hạt vàng sáng khi phơi
- Giúp lúa khô không xuống màu, không mất ký nhiều

QUY CÁCH: 500ML

ÁO GIÁP KẼM

CÔNG DỤNG

- Phân bón lá cao cấp AD01

 

THÀNH PHẦN:

- Zn.................15.000 ppm
- Phụ gia vừ đủ

 

QUY CÁCH: 500ml

BOMBAY ẤN ĐỘ 13BR

CÔNG DỤNG: Thuốc trừ ốc bươu vàng - dạng bã mồi

 

THÀNH PHẦN:

- Metaldehyde...13% w/w

- Phụ gia  vừa đủ  

 

QUY CÁCH: 1kg

 

BAYER MUNICH ĐỨC 800WP

CÔNG DỤNG: Đặc trị ốc bươu vàng - dạng phun

 

THÀNH PHẦN:

- Niclosamide olamine.....780g/kg

- Abamectin.....................20g/kg

- Phụ gia..........................200g/kg

 

QUY CÁCH: 70gr

LONDON ANH QUỐC 670FS

CÔNG DỤNG: Thuốc xử lý giống

 

THÀNH PHẦN:

- Imidaccloprid ... 370g/kg

- Metconazole ... 300g/kg

 

QUY CÁCH: 10ml