Sản phẩm

 • DUBAITHIN 400EC

 • CÔNG DỤNG: Chế phẩm diệt muỗi trong gia dụng

   

  THÀNH PHẦN

  - Permethrin......40%

  - Phụ gia...........60%

   

  QUY CÁCH: 500mL

 • Giá: Liên hệ
 • DUBAITHIN 400EC

DUBAITHRIN 400EC

 

THÀNH PHẦN

- Permethrin......40%

- Phụ gia...........60%

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TÁC DỤNG PHẠM VI SỬ DỤNG LIỀU LƯỢNG
Diệt muỗi Trong gia dụng Phun 40 - 70ml/bình 25 lít