THUỐC TRỪ RẦY

CHITS 500WG

CÔNG DỤNG: Thuốc trừ rầy nâu

 

THÀNH PHẦN:     

- Pymetrozine............500g/kg

- Special additives ....500g/kg

 

QUY CÁCH: 40gr

CHESSIN 600WP

CÔNG DỤNG: Thuốc trừ rầy

 

THÀNH PHẦN:     

- Pymetrozine................400g/kg

- Dinotefuran.................200g/kg

 

QUY CÁCH: 20gr