PHÂN BÓN GỐC

SUPER HUMI

CÔNG DỤNG: Phát triển bộ rể, hấp thụ phân bón tốt hơn, tăng khả năng chống chiu,...

 

THÀNH PHẦN:

NPK 8%-6%-4%

Axít Amin 1.9%

 

QUI CÁCH: 1LÍT

DƯA KHỦNG

THÀNH PHẦN: Mg 5%, phụ gia siêu đặc biệt
 

CÔNG DỤNG

+ Mg với công nghệ mới hoạt hóa tế bào, tăng kích tố nội hấp phát triển trái từ bên trong, giúp trái lớn đồng đều, chắc ruột tăng độ đường, nặng ký, không rỗng ruột.

+  Không sử dụng kích thích sinh trường nên hạn chế thối trái, nứt trái

QUI CÁCH: 1 LÍT

PALE NANO

CÔNG DỤNG: cứng cây, chống đỗ ngã, vô gạo, nặng ký,...

THÀNH PHẦN:
 
+ Sulfur (s) 17%

+ Soluble Potassium (K2O) 50%;

+ Phụ gia siêu đặc biệt phù hợp với giai đoạn tạo hạt. 

QUY CÁCH: 100GR

 

PHÂN BÓN HỮU CƠ MÍT - TĂNG TỈ LỆ MÍT NHẤT

THÀNH PHẦN : MgO 8% phụ gia: Hữu Cơ

 

CÔNG DỤNG:

+ Với phụ gia hữu cơ sinh học giúp hoạt hóa tế bào cung cấp dinh dưỡng: Giúp mít mới trồng ra nhiều rễ tơ, ra chồi, tạo tán.

+ Cung cấp vi lượng cần thiết cho mít hạn chế sơ đen, giúp trái lớn nhanh như thổi tăng tỉ lệ mít nhất, cùng kich cỡ trái năng hơn.

+ Với phụ gia hữu cơ tăng tuổi thọ mít lên rất nhiều so với các loại phân bón khác.