THUỐC TRỪ ỐC

BOMBAY ẤN ĐỘ 13BR

CÔNG DỤNG: Thuốc trừ ốc bươu vàng - dạng bã mồi

 

THÀNH PHẦN:

- Metaldehyde...13% w/w

- Phụ gia  vừa đủ  

 

QUY CÁCH: 1kg

 

BAYER MUNICH ĐỨC 800WP

CÔNG DỤNG: Đặc trị ốc bươu vàng - dạng phun

 

THÀNH PHẦN:

- Niclosamide olamine.....780g/kg

- Abamectin.....................20g/kg

- Phụ gia..........................200g/kg

 

QUY CÁCH: 70gr