Sản phẩm

 • NEWYORKFIT USA 370EC

 • CÔNG DỤNG: Thuốc diệt mầm

   

  THÀNH PHẦN:   

  -   Butachor..................90g/l

  -   Pretilachlor........... 280g/l

  -   Fenclorim..............100g/l

   

  QUY CÁCH: 500ml

   

 • Giá: Liên hệ
 • NEWYORKFIT USA 370EC

NEWYORKEIT USA 370EC

 

 

 

 

 

 

THÀNH PHẦN:   

-   Butachor................90g/l

-   Pretilachlor........... 280g/l

-   Fenclorim..............100g/l

 

CÔNG DỤNG:

Newyorkfit USA 370EC kết hợp 3 hoạt chất Pretilachlor + Butachlor + Fenclorim hàm lượng lên đến 370EC nên diệt trừ hiệu quả tất cả các loại cỏ và lúa cỏ, tuyệt đối an toàn cho lúa.

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Cây trồng Đối tượng Liều lượng
Lúa 

Cỏ đuôi phụng 

Cỏ lồng vực  

Cỏ chác

Cỏ lác

Lúa cỏ

Liều lượng 500ml/5 công (5000m2)

Pha 100ml/bình máy 25 lít

 

THỜI ĐIỂM PHUN:

- Trước khi sạ: Để nước xâm xấp mặt gò, phun đều khắp mặt ruộng, giữ nước trên 24 giờ khai ra sạ.

- Sau sạ từ 1 đến 4 ngày: đất ruông đủ ấm, phun thuốc điều khắp mặt ruông, sau khi phun 2-3 ngày giữ nước trên ruộng 5-10 ngày không để mặt ruộng khô nứt.