Sản phẩm

GIỌT NƯỚC THẦN

CÔNG DỤNG: Nặng ký, hạn chế rụng trái, lên màu xanh gai, không sượng cơm, năng suất cao.

 

THÀNH PHẦN: 
 + Axit amin.........5%
 + Phụ gia đặc biệt bổ sung các chất cần thiết cho cây trồng

 

QUY CÁCH: 500ml

SIÊU RA HOA

CÔNG DỤNG: Phân hóa mầm hoa, kích tạo hoa, tăng sức sống hạt phấn.

 

THÀNH PHẦN
 - P2O5......... 57.9%
 - K2O........... 38.4%

 

QUY CÁCH: 50gr

SIÊU NỞ BỤI

CÔNG DỤNG: Sung chồi khỏe mạ, đẻ nhánh to

 

THÀNH PHẦN:

- Zinc.........5000 ppm

- Phụ gia đặc biệt

 

QUY CÁCH: 500ml

TO ĐÒNG MẶP TIM ĐÈN

THÀNH PHẦN: Zn 15000 ppm, phụ gia đặc hiệu

CÔNG DỤNG:
- Phun vào lúc lúa vừa xuất hiện "tim đèn" giúp lúa tăng số hạt trên bông, đòng to dài. 
- Kích trổ đồng loạt, chống nghẹn đòng. 
- Tăng sức sống mầm hoa, đẩy mạnh khả năng thụ phấn.
- Giúp bản lá đòng to, lá dày thẳng đứng, tăng dưỡng chất trên lá đòng giai đoạn quyết định năng suất. 

RINHMYN 680WP

Công dụng:

+ Sản phẩm là thuốc trừ nấm bệnh cây trồng với cơ chế tiếp xúc, lưu dẫn, phòng trừ nấm bệnh hiệu quả, bảo vệ cây trồng.

+ Sản phẩm đã được đăng kí trừ bệnh hại như: Vàng lá/Lúa; Sương mai/Khoai tây; Rỉ sắt/Cà phê; Thán thư/Hồ tiêu.

 

Thành phần: 

+ Metalaxyl 40 g/kg

+ Mancozeb 640 g/kg

+ Additives 320 g/kg

QUI CÁCH: 100gr

PHAP VIN GOLD 5SC

CÔNG DỤNG: Đặc trị khô vằn

 

THÀNH PHẦN:

- Hexaconazole............50g/l

- Special additives......950g/l

 

QUY CÁCH: 1 LÍT

BRAZIL 100EC

CÔNG DỤNG: Thuốc trừ cỏ hậu nẩy mầm

 

THÀNH PHẦN:

- Cyhalofop-butyl...100g/l

- Addtives..............900g/l

 

QUY CÁCH: 350ml

DUBAI 04

CÔNG DỤNG: Thuốc trừ cỏ

 

THÀNH PHẦN:

- Bensulfuron Methyl....10%

- Phụ gia vừa đủ..........100%

 

QUY CÁCH: 65gr 

THADANT 200SC

CÔNG DỤNG: Thuốc trừ sâu

 

THÀNH PHẦN:

- Chlorfluazuron..............50g/l

- Emamectin benzoate...50g/l

- Indoxacarb.................100g/l

 

QUY CÁCH: 100ml

CYPDIME 10EC

CÔNG DỤNG: Thuốc trừ sâu

 

THÀNH PHẦN:

- Cypermethrin...............20g/l

- Dimethoate..................80g/l

- Special additives.........900g/l

 

QUY CÁCH: 200ml

BILLADEN 50WG

CÔNG DỤNG: Thuốc trừ sâu

 

THÀNH PHẦN:

- Emamectin benzoate......50g/kg

- Specials additives.........950g/kg

 

QUY CÁCH: Chai 450ml và gói 10gr

ALASKA 10SC

CÔNG DỤNG: Chế phẩm diệt côn trùng

 

THÀNH PHẦN:

- Chlorfenapyr.........10% w/v

- Wetting agent.........1% w/v

- Dispersing agent....1% w/v

- Xanthangum........0.1% w/v

- Phụ gia vừa đủ...100 % w/v

 

QUY CÁCH: 200ml