THUỐC TRỪ CỎ HẬU NẨY MẦM PROPATOX 360EC

Cỏ dại vốn sinh trưởng và phát triển rất mạnh mẽ, chúng canh cạnh dinh dưỡng và các điều kiện sống với cây lúa. Không chỉ canh tranh về dinh dưỡng, ánh sáng, nước; Cỏ dại còn là nơi trú ẩn, là ký chủ trung giang của nhiều loại sâu bệnh, dịch hại. Chúng vừa làm giảm năng suất lúa vừa làm giảm chất lượng gạo sau thu hoạch.

 

Trước tình trạng biến đổi khí hậu phức tạp như hiện nay, cỏ dại ngày một kháng thuốc và trở nên khó diệt hơn. Để giúp nhà nông an tâm hơn trong quá trình quản lý cỏ dại ngay từ thời điểm đầu vụ.

 

Sản phẩm PROPATOX 360EC là thuốc trừ cỏ hậu nẩy mầm sớm với hoạt chất Propanil 360g/L. Thuốc có thời gian sử dụng rất linh hoạt, cỏ thể phun vào các giai đoạn 4 – 8 ngày sau sạ, 9 – 13 ngày sau sạ.

 

Sản phẩm có thể sử dụng chung với các loại thuốc tiền nẩy mầm và hậu nẫy mầm khác để phun diệt trừ cỏ dại mà rất ít ảnh hưởng đối với lúa. Với đặc tính hấp thu nhanh, loan trãi đều, sản phẩm sẽ giúp nhà nông quản lý triệt để các loại cỏ: Cỏ lồng vực, cỏ đuôi phụng, cỏ chác, cỏ lác, cỏ nước mặn…

Sau phun từ 24h – 48h cần đưa nước vào ruộng và giử nước liên tục từ 5 – 7 ngày để thuốc đạt hiệu lực tối ưu nhất.